office@ike.sk +421 904 350 390, +421 911 271 366

2023, máj

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu
elektriny v spoločnosti IKE, spol.s.r.o.

IKE_web_FVE

2019, máj

Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti IKE, spol.s.r.o.

Tech_IKE_publicita_plagat

2018

Zníženie energetickej náročnosti

Zníženie energetickej náročnosti

Zvýšenie konkurencieschopnosti

IKE_web2018-08

2014 – 2015

Internetova sprava_IKE_TECH2_web
Internetova sprava_IKE_TECH_web
FSR_IKE_Publicita_web