office@ike.sk +421 904 350 390, +421 911 271 366

FSC® (Forest Stewardship Council®)

Naša firma sa usiluje o zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia. Nie je nám ľahostajný nekontrolovaný nárast ťažby dreva vo svete, ktorý vedie k odlesňovaniu a devastácii obrovských území.

V roku 2023 bolo naše úsilie odmenené získaním certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®). FSC certifikácia je celosvetovo uznávaný systém na posúdenie hospodárenia v lesoch a zároveň nástroj na sledovanie pôvodu dreva – od ťažby, cez spracovanie až po konečný výrobok. Značka FSC® na výrobku je pre spotrebiteľa zárukou, že drevo použité na jeho výrobu pochádza zo zodpovedne obhospodarovaného lesa. Základom systému FSC® sú dva typy certifikácie: certifikácia obhospodarovania lesov a certifikácia dodávateľského reťazca.

Od 2. januára 2023 je IKE, spol.s.r.o. oprávnená dodávať certifikované produkty v rámci dodávateľského reťazca FSC® a podporovať tým zodpovedné obhospodarovanie lesov. Nákupom produktov s certifikátom FSC® aj Vy prispievate k ochrane a obnove svetových lesov.

Záväzok – Politika pre spoluprácu organizácií s FSC®

FSC

Verejný záväzok ohľadne dodržiavania základných pracovných požiadaviek

Priloha 5_Verejný záväzok ohľadne dodržiavania základných pracovných požiadaviek r. 2023-1